طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد | فراتاب
آخرین اخبار

طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد

RSS
معرفی کتاب
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.
گفتگو
دکتر هاشم زاده رئیس اداره گردشگری پزشکی وزارت بهداشت در گفتگو با فراتاب:
پیام نوروزی مهندس بازوند استاندار کرمانشاه:
ویدیو
کیوسک
کتاب