اندیشه فولادوند | فراتاب
آخرین اخبار

اندیشه فولادوند

RSS
گزارشی از نخستین های هنرهفتم در ایران:
ارامنه در سینمای ایران و بخصوص در نخستین روزهای طلوع این هنر در کشور نقش قابل توجهی داشتند و به همین دلیل بسیاری از نخستین های سینمای ایران را رقم زده اند، از جمله نخستین بازیگری زن.
قرارداد اکران فیلم سینمایی «گاهی» به ثبت رسید.
ویدیو
کیوسک
کتاب