کردهای تاش | فراتاب
آخرین اخبار

کردهای تاش

RSS
تالش محل تلاقی سه فرهنگ تالشی، ترکی و کُردی
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب