کابینه حیدر العبادی | فراتاب
آخرین اخبار

کابینه حیدر العبادی

RSS
مشروح کامل نشست دوم تلگرامی فراتاب
تحریریه فراتاب در گروه تلگرام ،دومین نشست و گفت و گوی شبانه را با موضوع بررسی (نهایی) پرونده کابینه پیشنهادی حیدر العبادی در عراق با دو سخنران پنج شنبه شب برگزار کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب