کتاب چرا رهبران دروغ می گویند؟ | فراتاب
آخرین اخبار

کتاب چرا رهبران دروغ می گویند؟

RSS
هدی مظفری بایعکلایی
ارزیابی و نقد کتاب: چرا سیاستمداران دروغ می گویند؟ اثر: جان جی. مرشایمر
ویدیو
کیوسک
کتاب