گروه تلگرام فراتاب | فراتاب
آخرین اخبار

گروه تلگرام فراتاب

RSS
گروه تحریریه فراتاب سومین گفتگوی تلگرامی شبانه را برگزار می کند:
تحریریه فراتاب سومین بحث شبانه خود در گروه تلگرام را با اختصاص دادن به تعامل و تقابل میان ایران و عربستان سعودی و با حضور دو کارشناس در این حوزه امشب یکشنبه شب برگزار خواهد کرد
دومین نشست تلگرامی فراتاب برگزار می کند:
امشب پنجشنبه ساعت 23:00 گروه تحریریه فراتاب دومین نشست تلگرامی اش را با بررسی نهایی پرونده کابینه پیشنهادی حیدر العبادی برگزار خواهد کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب