شکاف سیاه و سفید | فراتاب
آخرین اخبار

شکاف سیاه و سفید

RSS
دیلن اسکات
رویارویی سیاهه ای از کاندیداهای شدیداً متنوع دموکرات در برابر سیاست هویتی مبتنی بر ترس سفید پوستان جمهوری خواه مشخصه اصلی انتخابات میاندوره ای 2018 است.
ویدیو
کیوسک
کتاب