آسیب شناسی امنیت زیست محیطی ایران | فراتاب
آخرین اخبار

آسیب شناسی امنیت زیست محیطی ایران

RSS
معرفی کتاب
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با در پیش گرفتن سیاست‌های توسعه‌ای ناپایدار به طرز نگران‌کننده‌ای باعث تخریب محیط زیست و در نتیجه تهدید امنیت انسانی شده‌ است. گسترش تخریب محیط زیست، لزوم بررسی امنیت زیست محیطی در ایران را تشدید ساخته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب