یاغی خراسان یا مبارز راه آزادی؟ | فراتاب
آخرین اخبار

یاغی خراسان یا مبارز راه آزادی؟

RSS
سمیرا دردشتی
محمد تقی خان پسیان از شخصیت های مقطع تاریخی منتهی به تسلط رضا شاه بر ایران است. نگاه به او نیز عمدتاً دوگانه است گروهی او را میهن پرستی معرفی می کنند که علیه دیکتاتوری قیام کرد و گروهی نیز او را قدرت طلبی ترسیم کنند که بر مطامع خود لباس ملی گرایی پوشاند.
ویدیو
کیوسک
کتاب