رادیکالیسم اسلامی | فراتاب
آخرین اخبار

رادیکالیسم اسلامی

RSS
دکتر هادی نقدی
روریستها به تروریست بودن خود افتخار می‌کنند و مرزهای مکان و زمان را درنوردیده‌اند؛ از این رو مباحث معطوف به چیستی و چرایی آن شدت گرفته است
پروفسور عباس عدالت مدعی شد:
مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه میزبان پروفسور عباس عدالت بود تا در خصوص ریشه های مشترک تاریخی جریانها و شخصیتهای رادیکال اسلامگرا به بحث و سخنرانی دست زند.
ویدیو
کیوسک
کتاب