لاله سنگ تراش | فراتاب
آخرین اخبار

لاله سنگ تراش

RSS
در سرزمین ژرمن ها (10)
در لابه لای آثار مجسمه سازان آلمانی هنرهای تجسمی مدرن و پست مدرن بیشماری می توان دید که انسان را غرق درتماشا و مفاهیم خود می کنند.
در سرزمین ژرمن ها (9)
المانها یا نمادهای شهری در آلمان، چه آنان که بردبار و صبور تاریخی را بر دوش می کشند و چه آنان که محصول مدرنیته و پسا مدرنیته هستند همگی با آدمی سخن می گویند.
در سرزمین ژرمن ها (7)
دنیای امروز شاید بیش از هر زمان دیگری، درگیر احساسات، عقاید، نظرات و اصولی متضاد شده است. بنظر می رسد دنیا درگیر کلاف سردرگمی است از مفاهیم و واژگانی که مرز میانشان کمرنگ و یا نامشخص شده است.
در سرزمین ژرمن ها (6)
درآمیختگی معماری سنتی و مدرن در چهره اکثر شهرهای آلمان، به زیبایی تداعی گر سفری از دیروز به امروز هستند، آنچنان که شهرهای آلمان می توانند دو دنیا را درآن واحد پیش روی شما به تصویر کشند.
در سرزمین ژرمن ها (5)
سفر، برای مردم آلمان همانند دوش گرفتن هر روزشان، امری همیشگی، فرح بخش و لازم است. به ندرت آلمانی را خواهید دید که به سفر نرفته باشد. زیرا در سرزمین ژرمن ها، غیر از علاقه وافر به سفر، زمینه برای سفری سهل که می تواند راحت و دلپذیر هم باشد، مهیاست.
در سرزمین ژرمن ها (4)
آرامشی که دارند، درکنار موفقیت هایشان در سخت ترین عرصه های زندگی، برایم یادآور قطره های آبی ست که با سرسختی و شکیب، قلب سخت ترین سنگها را هم می شکافند.
در سرزمین ژرمن ها (3)
برای یک آلمانی در درجه اول زباله ها به ۵ قسمت تقسیم می شوند؛ ۵ رنگ مربوط به ۵ نوع متفاوت از زباله. زرد برای بسته بندی¬ هایی مانند کارتون، آبی برای کاغذ و مقوای نازک، قهوه ای برای شیشه های روشن، سبز برای مواد غذایی و گیاهی و سرانجام مشکی برای سایر زباله ها
چرایی استقبال عمومی از جدیدترین کتاب صادق زیبا کلام
کتاب غرب چگونه غرب شد از یکسو به بررسی عوامل داخلی در جهش و رشد انقلاب وار غرب می پردازد و از سوی دیگر نقد متاثر از ادبیات مارکسیستی به غرب را زیر سوال می برد
در سرزمین ژرمنها (1)
ویدیو
کیوسک
کتاب