تعطیلات رسمی | فراتاب
آخرین اخبار

تعطیلات رسمی

RSS
نتایج پژوهشی در اتاق بازرگانی تهران:
در شرایطی که تعطیلات در اکثر کشورهای دنیا از نظمی منطقی پیروی می‌کند، ایران همچنان با عدم سامان‌یافتگی در تعطیلات رسمی خود دست به گریبان است.
ویدیو
کیوسک
کتاب