ایستگاه فضایی چین | فراتاب
آخرین اخبار

ایستگاه فضایی چین

RSS
ایستگاه فضایی بین‌المللی چین/ CSS، سال 2020 به فضا پرتاب‌شده و در ارتفاع 250 مایلی سطح زمین قرار خواهد گرفت.

ویدیو
کیوسک
کتاب