بی اعتمادی ایران به روسیه | فراتاب
آخرین اخبار

بی اعتمادی ایران به روسیه

RSS
اکنون ‏تهران با دیده ناامیدی به اقدامات روسیه نگاه می کند. با توجه به تعامل و مذاکره روسیه با رقبای ایران، تشدید احساسات ضد روسی در ایران قابل ‏درک است؛ چرا که هنوز بی اعتمادی عمیق تاریخی آن ها ‏نسبت به روسیه از بین نرفته است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب