وینفرد شفر | فراتاب
آخرین اخبار

وینفرد شفر

RSS
وینفرد شفر در تلویزیون آلمان از این گفت که تصاویر رسانه ها از ایران واقعی نیست.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب