وینفرد شفر | فراتاب
آخرین اخبار

وینفرد شفر

RSS
وینفرد شفر در تلویزیون آلمان از این گفت که تصاویر رسانه ها از ایران واقعی نیست.
ویدیو
کیوسک
کتاب