مید عالیشاه | فراتاب
آخرین اخبار

مید عالیشاه

RSS
روزنامه پیروزی نوشت:امید عالیشاه با پیشنهاد برگشت به تیم پرسپولیس روبرو شده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب