کرلوس کی روش | فراتاب
آخرین اخبار

کرلوس کی روش

RSS
جمله کارلوس کی روش در مصاحبه با سایت فدراسون فوتبال بازتاب زیای داشته است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب