کرلوس کی روش | فراتاب
آخرین اخبار

کرلوس کی روش

RSS
جمله کارلوس کی روش در مصاحبه با سایت فدراسون فوتبال بازتاب زیای داشته است.
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب