اندیشه اسلامی | فراتاب
آخرین اخبار

اندیشه اسلامی

RSS
گزارشی از نشست «نوگرایی یا سلفی‌گری در اندیشه‌ی وحدت اسلامی»
اهمیت سیدجمال در اینست كه كوشش كرد از درون دعوای سنتی علم و دین راه سومی بازکند که در ادبیات امروزه جهان اسلام از آن باعنوان نواندیشی یا روشن‌فكری دینی یاد می‌شود. سیدجمال اصلاً از خشونت صحبت نمی‌کند اما عناصر ساختاري خشونت در فكر وی هست.
ویدیو
کیوسک
کتاب