شورای عالی آموزش و پرورش | فراتاب
آخرین اخبار

شورای عالی آموزش و پرورش

RSS
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آیین نامه اجرایی مدارس مشتمل بر 110 ماده است که متناسب با اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین نظام آموزشی باز تعریف و بازتولید خواهد شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب