ایران ،قزاقستان،همگرایی،ریاست جمهوری ،سفر | فراتاب
آخرین اخبار

ایران ،قزاقستان،همگرایی،ریاست جمهوری ،سفر

RSS
همگرایی قزاقستان و ایران:چرا و چگونه؟
نگاهی به مولفه های روابط جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان نشان می دهد 2 كشور دارای ظرفیت ها و منافع مشتركی برای گام نهادن در مسیر همگرایی هستند؛ مسیری كه با سفر رییس جمهوری قزاقستان به تهران هموارتر خواهد شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب