بازار سمنان | فراتاب
آخرین اخبار

بازار سمنان

RSS
بازار تاریخی و ثبت شده سمنان با مشکل آبگرفتگی کانال‌های آبی که از زیر آن می‌گذرد مواجه شده و اگر مغازه‌داران به آن رسیدگی نکنند تا ده سال دیگر شاهد فرو ریختن این بازار خواهند شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب