رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران | فراتاب
آخرین اخبار

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران

RSS
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مجوز برگزاری نمایشگاه در حیطه وظایف وزارت صنعت نیست، گفت: شورای ترافیک یا شهرداری باید مجوز برگزاری نمایشگاه را بدهند.
ویدیو
کیوسک
کتاب