نصب دوربین | فراتاب
آخرین اخبار

نصب دوربین

RSS
رئیس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد:
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به ضرورت تجهیز تحت نظرگاه‌ها به دوربین و پایش تصویری رفتار متهم و مأمور گفت: تا پایان شهریور ماه همه تحت نظرگاه‌ها در کشور مجهز به پایش تصویری و دوربین خواهند شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب