تاکسی رانی | فراتاب
آخرین اخبار

تاکسی رانی

RSS
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه مدرن سازی تاکسیرانی در تهران شعار ما است، گفت: ۱۰ هزار خودرو تاکسی در صف نوسازی است.
ویدیو
کیوسک
کتاب