حمید حشمدار | فراتاب
آخرین اخبار

حمید حشمدار

RSS
با مشارکت 42 گروه مردم نهاد در تهران برگزار شد:
دکتر حمید حشمدار – مدیرعامل مرکز گفتمان صلح برای همه
متن سخنرانی د.حمیدحشمدار در مجمع اقلیت‌های سازمان ملل متحد در ژنو
با 6 پرونده و 63 مطلب اختصاصی، منتشر شد:
با حضور شخصیت های علمی و مذهبی برجسته جهان اسلام برگزار شد:
با حضور مدیران فراتاب و مرکز صلح برای همه در سفارت عراق روی داد:
دکتر قادری مدیرعامل شهرآفتاب در نخستین جلسه سال 97 خبر داد:
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب