بازی انگیزه‌های مختلط | فراتاب
آخرین اخبار

بازی انگیزه‌های مختلط

RSS
کاوه افراسیابی
من با این پیش فرض که نظم قدیم خاورمیانه دچار فروپاشی شده است مخالف هستم. قطعا تغییرات چشمگیری در آن ایجاد شده است اما در مجموع، وضعیت زیرسیستم خاورمیانه، دست نخورده باقی مانده است و تنها در حال تجربه یک گذار افزایشی، علیرغم تمام تغییرات فاحش است.
ویدیو
کیوسک
کتاب