دموکراسی بدون دموکرات ها | فراتاب
آخرین اخبار

دموکراسی بدون دموکرات ها

RSS
اقتدارطلبی پس از جنگ جهانی دوم به اروپا و غرب باز می گردد
در پی اوج گیری بحران امنیتی و اقتصادی ، قاره سبز دچار زلزله ای پوپولیستی شد که پس از سال ها سپهر سیاسی اروپا را از نوسان سنتی چپ میانه –راست میانه فراتر برد و فرصت بروز به احزاب و شخصیت های جدیدی داد که تا پیش از این از اقبال چندانی برخوردار نبودند.
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب