رضا شاه | فراتاب
آخرین اخبار

رضا شاه

RSS
آخرین خبرها و گمانه زنی ها درباره مومیایی یافته شده!
رضاشاه در سال 1324 در جزیره موریس درگذشت، چهارسال بعد جسد مومیایی شده او را به ایران بازگرداندند، و حالا گفته می شود این جسد مومیایی بطور اتفاقی در یک ....
گزارش نشست علمی «ماهیت دولت رضاشاه»:
ماهیت دولت رضاشاه در قالب اشکال مختلف دولتهای؛ مطلقه مدرن،مطلقه ایرانی، اتوکرات، پاتریمونیال، شبه مدرن، خودکامه، دیکتاتور، بناپارتیستی، اقتدارگرای نوساز و دولت وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است.