نفت خام ،صادرات ،پایانه ای صادراتی | فراتاب
آخرین اخبار

نفت خام ،صادرات ،پایانه ای صادراتی

RSS
با تکمیل زیرساختهای اسکله های بارگیری خارک:
پهلوگیری همزمان و تحویل بار به پنج فروند نفتکش در اسکله شرقی خارگ در پی آماده سازی زیرساخت های صادراتی نفت خام کشور از این پایانه در دو سال گذشته صورت گرفت.
ویدیو
کیوسک
کتاب