نفت خام ،صادرات ،پایانه ای صادراتی | فراتاب
آخرین اخبار

نفت خام ،صادرات ،پایانه ای صادراتی

RSS
با تکمیل زیرساختهای اسکله های بارگیری خارک:
پهلوگیری همزمان و تحویل بار به پنج فروند نفتکش در اسکله شرقی خارگ در پی آماده سازی زیرساخت های صادراتی نفت خام کشور از این پایانه در دو سال گذشته صورت گرفت.