خبرنگاری موبایلی | فراتاب
آخرین اخبار

خبرنگاری موبایلی

RSS
از روز 20 آبان ماه توسط گروه رسانه ای فراتاب برگزار می شود:
چگونه از راه دور در کلاس آموزش خبرنگاری شرکت کنیم
گروه رسانه ای فراتاب برگزار می کند:
ویدیو
کیوسک
کتاب