فرهاد سلیمی | فراتاب
آخرین اخبار

فرهاد سلیمی

RSS
گزارش از فرهاد سلیمی
نقدی بر فضاهای بی دفاع مجتمع مسکن فرهنگیان جوانرود
فرهاد سلیمی
در مقررات حقوقی، قانونی بر سلب مهریه در صورت اثبات رابطه نامشروع وجود ندارد.
فرهاد سلیمی
برابر مواد قانون جرایم سیاسی، اتهامی سیاسی قلمداد می شود که؛ رفتار متهم با انگیزه اصلاح امور کشور و در چارچوب پذیرش اصول اساسی نظام باشد.
فرهاد سلیمی
در قوانین موضوعه جزایی نه تنها انتشار اسرار خصوصی از طریق اسکرین شات از چت خصوصی جرم است بلکه تهدید به انتشار اسکرین شات از چت خصوصی جرم است.
ویدیو
کیوسک
کتاب