بلوک ضد قطری | فراتاب
آخرین اخبار

بلوک ضد قطری

RSS
علی باکر
نویسنده تحلیل معتقد است حل و فصل بحران خلیج فارس نیازمند دو رویداد می باشد:
الف) پایان محور ضد قطری به رهبری عربستان، ب) فشار دولت ترامپ به عربستان سعودی و امارات برای تغییر سیاست های خود در مقابل قطر.
ویدیو
کیوسک
کتاب