اشتفان شولتز | فراتاب
آخرین اخبار

اشتفان شولتز

RSS
سفیر اتریش در ایران:
سفیر اتریش در ایران گفت:ایران و اتریش تاریخ ۵۰۰ ساله ای در تعامل بایکدیگر دارند و امروز این تعاملات رو به گسترش است.

اتریش از جمله کشور های اروپایی به شمار می رود که روابط بسیار خوبی با ایران داشته و این روابط در طول تاریخ روابط دو جانبه بین دو کشور به ندرت دچار مشکل یا تنش شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب