حیدر علی اف | فراتاب
آخرین اخبار

حیدر علی اف

RSS
احمد امانی
به باور نویسنده بحران اخیر در قره باغ دارای ابعاد و اهداف و نیز پیامدهای مختلفی است، تشدید خصومیت های هویتی -دینی و نیز ناامن سازی حیاط خلوت امنیتی ایران و روسیه از جمله این موارد است
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب