تولیدات پتروشیمی ایران | فراتاب
آخرین اخبار

تولیدات پتروشیمی ایران

RSS
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پارسال بیش از ٤٦ میلیون تن محصولات پتروشیمی در کشور تولید و حدود ١٩ میلیون تن از این محصولات صادر شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب