نجم السلطنه | فراتاب
آخرین اخبار

نجم السلطنه

RSS
بیمارستان نجمیه تهران یادگار صاحب این عکس یعنی نجم السلطنه از نوادگان خاندان قاجار است؛ بیمارستانی که به نام اولین مرکز درمانی خصوصی تهران شناخته می‌شود.

ویدیو
کیوسک
کتاب