منطقه کاهش تنش | فراتاب
آخرین اخبار

منطقه کاهش تنش

RSS
سوزان فراسر
دو دولت روسیه و ترکیه با سابقه دشمنی شدید، اکنون درصدد تقویت روابط خود برای کمک به ایجاد صلح در سوریه هستند. هدف آن ها کاهش جنگ و ایجاد منطقه کاهش تنش و شرایط امن برای بازگشت پناهندگان به سرزمین خود است.
ویدیو
کیوسک
کتاب