ناتوانایی جنسی | فراتاب
آخرین اخبار

ناتوانایی جنسی

RSS
ثریا مردانپور
آمنوره (قطع قاعدگی) نوعی اختلال در قاعدگی زنان می باشد که باعث قطع خونریزی ماهیانه میگردد که به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب