بیژن نامدار زنگنه | فراتاب
آخرین اخبار

بیژن نامدار زنگنه

RSS
عماد حسینی مطرح کرد:
معاون سابق وزیر نفت در گفت وگو با خبرگزاری دولت بیژن نامدار زنگنه را به عنوان بهترین گزینه برای تصدی وزارت نفت دانست.
ویدیو
کیوسک
کتاب