شببو خضری | فراتاب
آخرین اخبار

شببو خضری

RSS
شببو خضری
تشکیل دادگاه کیفری منطقه‌ای برای داعش متضمن اجرای عدالت کیفری بین‌المللی نخواهد بود؛ پرونده داعش نیاز به رسیدگی بین‌المللی دارد نه منطقه‌ای.
ویدیو
کیوسک
کتاب