حقوق بشر در کویت | فراتاب
آخرین اخبار

حقوق بشر در کویت

RSS
کویت که همواره به عنوان متحد اصلی آمریکا شناخته می شود همچنان به صدور ویزا برای کارگران کره شمالی ادامه می دهد. دستمزد این کارگران مستقیما به دولت کره شمالی تعلق می گیرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب