وضعیت کارگران در کویت | فراتاب
آخرین اخبار

وضعیت کارگران در کویت

RSS
کویت که همواره به عنوان متحد اصلی آمریکا شناخته می شود همچنان به صدور ویزا برای کارگران کره شمالی ادامه می دهد. دستمزد این کارگران مستقیما به دولت کره شمالی تعلق می گیرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب