چالش‌های اساسی در سیاست خارجی | فراتاب
آخرین اخبار

چالش‌های اساسی در سیاست خارجی

RSS
محمد رضا فولادی
مناسبات عصر جهاني شدن، بازيگران خواهان توسعه را به تنظيم چرخه تأمين اهداف ملي و هدايت سياست خارجي بر اساس آن سوق داده است. در اين ميان ايران با چالش عدم برقراري ارتباط سازنده و پويا ميان سياست خارجي و الزامات توسعه متوازن داخلي مواجه است...
ویدیو
کیوسک
کتاب