خشونت سیاسی | فراتاب
آخرین اخبار

خشونت سیاسی

RSS
ترکیه در کانون دو بحران داخلی و خارجی
جاه طلبی ها واشتباهات آقای اردوغان از بحران های بیشتری در آینده حکایت دارد و ترکیه در حال مواجهه با یک فاجعه چند بعدی است که حجم آن فراتر از آستانه تحمل ترکیه است.
ویدیو
کیوسک
کتاب