مراسم تحلیف رئیس جمهوری | فراتاب
آخرین اخبار

مراسم تحلیف رئیس جمهوری

RSS
ادیبه ابراهیمی
مراسم تحلیفی که می بایست نماد وحدت ملی باشد، اما با عدم دعوت از چهره های سرشناسی از رهبران اقوام و گروههای مذهبی کشور نظیر مولوی عبدالحمید برگزار گردید!
ویدیو
کیوسک
کتاب