نفرات برتر کنکور | فراتاب
آخرین اخبار

نفرات برتر کنکور

RSS
سامان حیدری
در کنکور امسال از 36 نفر نخست، 21 نفر ساکن تهران هستند! امری که نسبتاً هرساله تکرار می شود، این موفقیت تهرانی ها آیا ناشی از ژن خوب آنهاست یا یک جای دیگر کار می لنگد؟!
ویدیو
کیوسک
کتاب