ترکیه و اقلیم کردستان | فراتاب
آخرین اخبار

ترکیه و اقلیم کردستان

RSS
د.قدرت احمدیان
به نظر میرسد با توجه به رویه ها و شرایط موجود کشور احتمالی کردستان برای ترکیه همسایه ای خوب باشد و برای ایران برعکس!
ویدیو
کیوسک
کتاب