خدیجه کارگر اسفندآبادی، | فراتاب
آخرین اخبار

خدیجه کارگر اسفندآبادی،

RSS
خدیجه کارگر اسفندآبادی
باز قلمم مشکی پوش شده و برای ابراز همدردی با ملتی که لباس اندوه بر تن کرده اند,آمده تا باز کاغذهای سفید را در عزای بانوی فرهیخته ایرانی «مریم میرزا خانی»,مشکی پوش کند و بغض زمین و زمان را تکانی دهد تا همه در سوگش یک نوا بگریند و خاطره اش را گرامی بدارند.
ویدیو
کیوسک
کتاب