توافق اقلیمی پاریس | فراتاب
آخرین اخبار

توافق اقلیمی پاریس

RSS
مگی هابرمان
در فرانسه ترامپ و ماکرون می‌کوشند شروع بغرنج‌شان را پشت سر بگذارند واز نو شروع کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب